Kdy a s čím se na mě můžete obrátit?

Pokud cítíte, že Vám není dobře, že se necítíte ve své kůži, že Vaše komunikace s ostatními či se sebou je nepřirozená, jiná, ne příjemná nebo že se kolem Vás děje cokoliv, co je složité a zatěžkávající a sami si už nevíte rady, ozvěte se. Z mnoha výzkumů je jasné, že samotný rozhovor přináší úlevu. Terapeutický ji násobí. Je to dáno nejen vztahovou anonymitou, ale také odborným vzděláním a terapeutickou praxí. Přijít je možné také "jen" pro to, když se chcete pohnout z místa nebo cítíte, že nežijete naplno, jak byste si představovali.

Pokud bych to měla shrnout, mohli by to být například tyto potíže:

Vztahové / partnerské problémy / nízké sebevědomí a sebedůvěra / rozvod / výchova / mateřství / úzkosti / deprese / opakující se nechtěné chování / dlouhodobá únava a vyčerpání / pracovní problémy / vztek / prázdnota / smutek / truchlení / samota, / onemocnění / psychosomatika / zdravotní potíže / osobní růst a rozvoj / kariéra ...a další

On-line terapie

Setkání on-line má své výhody a své nevýhody. Nemusíte nikam docházet, jde jen o to, najít si klidné místo, kde nebudete nikým rušeni. Na druhou stranu se může zdát setkání méně osobní. Mám mnoho zkušeností s telefonickou krizovou intervencí a vím, že funguje velmi dobře. Video je tedy přidanou hodnotou a ke kontaktu může naopak přispět. Pokud stále váháte, jestli je tato forma pro Vás ok, můžeme si zkusit krátce zavolat a probrat to společně. K online terapiím využívám Skype a Whereby.

Co znamená Appello?

Slovo pochází z latiny a volně přeloženo znamená výzvu ke změně. Se změnou souvisí také odvaha. Ta je ke změně, a také k tomu rozhodnout se vstoupit do terapie, potřeba. Často totiž musíme něco opustit, což je mnohem těžší, než například získat a aplikovat nějakou užitečnou radu. Třeba své dosavadní návyky, smýšlení, očekávání. postoje či hodnoty. A opouštění známého znamená nejistotu. Té se náš organizmus usilovně brání. Představuje totiž nebezpečí, před kterým nás chce chránit. Proto také tak často stojíme na místě nebo se točíme v bludném kruhu. Změna vyžaduje odvahu ...

Jakou změnu nabízím a co tím získáte? 

Nabízím takovou změnu, do které jste ochotni jít vy sami. Přesto, že mým úkolem není udílení rad, můžu Vám pomoci vidět, kde je možné bludný kruh přetnout. Přesto, že budu sedět jen naproti Vám, mohu se na Váš příběh dívat z mnohem větší dálky a perspektivy, než ze které na svoji situaci nahlížíte Vy. Když se na horu díváte z dálky, je vidět mnoho cest. Když na ní jste sami uvězněni, může pohled vypadat velmi odlišně. Navíc v záplavě mnoha emocí může vše vypadat ještě úplně jinak. Budeme hledat souvislosti, které jste dříve možná nezahlédli a nebo je vědět nechtěli.  Mohu Vám pomoci odnést si z Vašeho času nový náhled na situace a přístup, který Vám umožní začít dělat věci jinak. Mít větší vliv na Váš život.

Proč si vybrat právě mě?

Řekla bych, že jsem úplně normální žena, člověk, který má velmi rád svoji práci a snaží se jí dělat co nejlépe. Věřím, že se mi to daří. Můj přístup je poctivý, pečující a pečlivý. Mám to štěstí, že mohu pracovat i jinde, což mi umožňuje získávat další zkušenosti, také tím ale předcházet vyhoření. 

Přemýšlíte, zda je možné zvládnout to bez terapie?

Výborně. Hledáte vlastní zdroje, jak situaci zvládnout. Často mohou pomoci přátelé, knížka, kurz. Někdy vše vyřeší čas nebo okolnosti. Pokud se ale potíže nelepší nebo stupňují a ovlivňují nepříjemně Váš život, zvažte návštěvu a objednejte se k první schůzce. Někdy i jedno sezení může velmi pomoci.

Kdo všechno se o mých starostech dozví?

Naše setkání a jeho obsah, zůstává mezi námi. Nevedu žádné záznamy pro zdravotní pojišťovnu. Dodržování mlčenlivosti a etického kodexu považuji za samozřejmost. Součástí práce psychoterapeuta je ale také docházení do supervize. Ta slouží k rozvoji, nestrannosti a vysoké kvalitě práce na mé straně. Na supervizi se nesdílí jméno ani žádné jiné identifikační údaje o Vás a zaměřuje se na moji práci. 

Jak probíhá setkání?

Pravidelná setkání probíhají obvykle jednou týdně, jednou za 14 dní nebo dle individuálních možností a domluvy. Během prvního setkání se budeme bavit o tom, co Vás přivádí i Vašich představách, jak by se měla situace změnit. Dozvíte se více o možnostech terapeutické spolupráce a jak by se mohla vyvíjet. Kolik setkání si představujete atd. Během následujících setkáních budeme pracovat na Vašem tématu. 

Individuální terapie a rozvoj

Cílem je usnadnit zvládání životní situace skrze pochopení souvislostí mezi minulostí a současnými problémy. Získat náhled na příčinu opakujících se potíží a lépe porozumět své roli v nich a podílu na takových situacích.

...tolik teorie... Pravdou ale je, že změna může probíhat díky terapeutickému vztahu mezi mnou a vámi (terapeutem a klientem). A přesto, že tento vztah je jiný než mezi kamarády nebo partnery, po čase se začnou objevovat podobné potíže jako v běžném životě. A to je příležitost o nich otevřeně mluvit, odkrývat vnitřní konflikty, neúměrná očekávání ve vztahu k druhými a hledat příčinu vzniku komplikací. Což může vést k pochopení souvislostí a novému přístupu k naplnění potřeb, změně života. A změna znamená růst. 

Kam zajít? Kdo je psychoterapeut, psycholog, psychiatr?

Psychoterapeut: Absolvent magisterského vzdělání v humanitním oboru. (Mgr.) Může to být psycholog, také ale speciální pedagog, sociální pracovník nebo třeba duchovní. Stejně takmůže být psychoterapeut i psychiatr. Podstatou vzdělání je Akreditovaný dlouhodobý výcvik v psychoterapii, který opravňuje k vedení psychoterapeutických metod (náhled, změna)

Psycholog: Absolvent magisterského vzdělání v oboru psychologie. (Mgr.) Používá diagnostické metody: rozhovor, pozorování, dotazníkové a testovací metody k popisu stavu, určování diagnóz. Může vést také psychoterapii (po získání akreditovaného psychoterapeutického výcviku). Pracuje v poradnách a zdravotnických zařízeních. Také ale často ve vlastních praxích. Léky nepředepisuje.

Psychiatr: Lékař medicíny (MUDr.) se specializací v oboru psychiatrie. Předepisuje léky a zabývá se především těžkým duševním onemocněním. Mnoho psychiatrů má také psychoterapeutické vzdělání a provozuje psychoterapii.

Máte další otázky?

Zavolejte nebo mi napište.