Zabývám se psychoterapií, poradenstvím a  krizovou intervencí. Mám zkušenost s vedením skupiny pro ženy, vedu rodičovská setkání. Především se ale věnuji individuální terapii dospělých a dospívajícich. 

Nejsem psycholog, proto se také nevěnuji testování a diagnostice. Jsem terapeut. Vedu terapie a poradenství směřující k úlevě a změně. Využívám znalosti a dovednosti získané během odborného vzdělání a dlouhodobého výcviku i osobních zkušeností. 

Vystudovala jsem magisterské studium na UJEP a pracovala v zahraničí. Později v komerční sféře v mezinárodních společnostech jako personalista. (Více na LinkedIn) Nyní pracuji ve speciálním školství, neziskových organizacích a vedu vlastní psychoterapeutickou praxi.  

V posledních letech mne velmi ovlivnila klíčová životní zkušenost, na jejíž základě jsem přeskládala některé své priority a hodnoty, kterými se dnes řídím.
Velkou oporou i radostí jsou mi v mém životě můj syn a muž a širší rodina. Je pro mne důležité mít pevné a zdravé vztahy v rodině, s ostatními blízkými i sama k sobě. 

Psychoterapeutickou praxi vedu pod vedením přední české supervizorky, Mgr. Marie Zemanové. 

Média a vlastní činnost:

Vzdělání:

 • Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR v komunitně-skupinové psychoterapii při PVŠPS  v rozsahu 524 hodin. (Akreditováno pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP), 2013 - 06/2017
 • Zkouška z psychodynamické a psychoanalytické teorie a z teorie skupinové , komunitní a individuální psychoterapie, PVŠPS 06/2019
 • Akreditovaný výcvik v TKI (tel. krizové intervenci) v rozsahu 180 hodin, LB 2014
 • PVŠPS - Psychoterapeutická fakulta, 2012
 • UJEP - Vychovatelství se speciální pedagogikou, Mgr. 1996 - 2001

Členství:

 • Kandidátní člen České asociace pro psychoterapii
 • Člen Asociace školní psychologie

Další odborné vzdělávání:

 • Kurt terapie párového vztahu, Litraps, 2021 - 2022

 • Sandplay - Kurz pro práci s pískovištěm, 2021

 • Emoční a vztahové vzorce, Rataj - Vojtko, 2021
  Růst společně, konference pro MŠ, 2020

 • Výchova kluků a holek, 2020

 • Sexuální výchova a vztahy u osob s mentálním postižením, Freya, 2020

 • Festival Psychologie, 2019

 • Attachment: příčiny, rozvoj a náprava vazby, Akreditovaný kurz, Brno 2019

 • Vlastní činnost: Přednáška z cyklu vzniklém ve spolupráci s časopisem Psychologie dnes na téma Komunikační vzorce. Městská knihovna Praha 5. 4. 2019

 • Časová osa, Litraps, 2018

 • Daseinanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi - Smrt a smrtelnost, Thanatos, PVŠPS 2018

 • Daseinanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi - Autenticita, PVŠPS 2018

 • Internetové a e-mailové poradenství, LB 2018
 • Hraniční porucha osobnosti, LB 2017
 • Přenos a protipřenos, LB 2017
 • Klient v akutní krizi, Akreditovaný kurz, LB 2017
 • Lege artis, postupy ve skupinové psychoterapii v rozsahu 80 hodin, PVŠPS 2015 - 2017
 • Úzkostné poruchy, seminář LB, 2017
 • Práce se sny, PVŠPS, 2014
 • Fenomenologie, PVŠPS, 2014
 • Reminiscenční terapie, Diakonie Praha, 2013
 • Mindfulness course, Kevin Hawkins, 2013
 • Kurz Rogerovska terapie (20 hodin), PVSPS, 2013
 • Kurz Solution Focused Brief Therapy (20 hodin), PVSPS, 2012
 • Couaching at the workplace, PWC Praha, 2012
 • Týdenní výcvikový kurz Arteterapie, PF JCU, 2012
 • How to deal with difficult people, MRC
 • Specifics of multicultural working environment, Amcham
 • Grafologie a psychologie, Česká grafologická komora
 • Nonverbální komunikace, UJEP